Shopping Cart

Do każdego zakupu bezpłatne materiały

Wspierasz ewangelizacje mężczyzn w Polsce

Wiedza oparta na wartościach katolickich

Wzór odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Dane Przedsiębiorcy:
Stowarzyszenie Mężczyźni Świętego Józefa, z siedzibą: ul. Zamoyskiego 2, 30-523 Kraków wpisaną/wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWAŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000542742, REGON: 360908841, NIP 679-310-87-05.
e-mail: biuro@mentor.org.pl
Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących
rzeczy* …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………. ……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………… ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….
Data odbioru: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko konsumenta(ów) ……………………………………………………………………………………………
Adres konsumenta(ów) ………………………………………………………………………………………………………….
Podpis konsumenta(ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
..
Data ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  • niepotrzebne skreślić
Bezpłatne materiały!

do każego zamówienia

14 dni na zwrot

szybki zwrot gotówki

Różne rodzaje dostawy

kurier / paczkomaty

100% Bezpieczne Płatności

Blik / MasterCard / Visa