Shopping Cart

Do każdego zakupu bezpłatne materiały

Wspierasz ewangelizacje mężczyzn w Polsce

Wiedza oparta na wartościach katolickich

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest: Stowarzyszenie Mężczyźni Świętego Józefa z siedzibą w Krakowie, ul. Zamoyskiego 2.    KRS: 0000542742
REGON: 360908841
NIP: 679-310-87-05
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do nas poprzez nasz adres email: biuro@skepmentor.pl lub poprzez pocztę:
Stowarzyszenie Mężczyźni Świętego Józefa
ul. Zamoyskiego 2.
30-523 Kraków

Skąd mamy Twoje dane?
Poprzez zawarcie transakcji w sklepie internetowym mentor.org.pl. lub zapis na nasz newsletter

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez MŚJ?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do utrzymania kontaktu z Tobą, w tym do:
• Realizacji zamówienia w sklepie mentor.org.pl;
• Wysyłania newsletter z informacjami marketingowymi oraz wartościową wiedzą (jeśli wyraziłeś na to zgodę)
• Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych (w przypadku zakupu przez sklep, lub wsparcia nas darowizną).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie w następujących przypadkach:
1. Zawarcie transakcji przez sklep: mentor.org.pl
2. Zapisanie się na newsletter
3. Wsparcie nas wpłatą na konto bądź przez płatności elektroniczne
W pozostałych przypadkach podanie danych jest zupełnie dobrowolne.

Jakie dane gromadzimy?
• adres e-mail, telefon, adres rozliczeniowy, adres wysyłki

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Stowarzyszeia w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez MŚJ; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy serwisom wykorzystywanym do realizacji zamówień w sklepie:
• Firmy transportowe (realizacja przesyłek)
• Firmy teleinformatyczne (automatyczne wysyłanie SMS, rozsyłanie e-maili,)

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas nieokreślony, w szczególności w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
• statystycznych i archiwizacyjnych.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez MŚJ polega na przechowywaniu informacji o Twoim profilu, by reklamy pasowały do Twoich preferencji oraz zainteresowań.

Bezpłatne materiały!

do każego zamówienia

14 dni na zwrot

szybki zwrot gotówki

Różne rodzaje dostawy

kurier / paczkomaty

100% Bezpieczne Płatności

Blik / MasterCard / Visa