Drogowskazy 2

Drogowskazy 2

30,00

Mieczysław Guzewicz, Jacek Pulikowski

DROGOWSKAZY 2
Biblijne wzorce męskości
Mężczyzna w sieci relacji

Materiały formacyjne dla mężczyzn

Bezpłatne materiały wideo z wartościową wiedzą do każdego zakupu!

  • dostawa: paczkomaty InPost / kurier
  • Kupując w naszym sklepie wspierasz ewangelizację mężczyzn w Polsce
Gwarancja bezpiecznych zakupów

Logo Tpay

Fragment BONUSOWEGO filmu!

Opis

Drogowskazy 2
Druga z kolei, po „Drogowskazach” pozycja formacyjna.

Spis treści
Część 1

Spotkanie 1: Adam 13
Spotkanie 2: Noe 15
Spotkanie 3: Abraham 18
Spotkanie 4: Jakub 21
Spotkanie 5: Józef, syn Jakuba 24
Spotkanie 6: Mojżesz 27
Spotkanie 7: Jozue 30
Spotkanie 8: Dawid 33
Spotkanie 9: Jonatan 36
Spotkanie 10: Salomon 38
Spotkanie 11: Eliasz 41
Spotkanie 12: Daniel 44
Spotkanie 13: Tobiasz ojciec 47
Spotkanie 14: Tobiasz syn 50
Spotkanie 15: Hiob 53
Spotkanie 16: Jonasz 56

Część 2

Spotkanie 17: Józef, mąż Maryi 59
Spotkanie 18: Jan Chrzciciel 62
Spotkanie 19: Zachariasz 65
Spotkanie 20: Piotr 68
Spotkanie 21: Jan 71
Spotkanie 22: Mateusz 74
Spotkanie 23: Tomasz 77
Spotkanie 24: Paweł 80
Spotkanie 25: Barnaba 83
Spotkanie 26: Nikodem 86
Spotkanie 27: Zacheusz 89
Spotkanie 28: Bogaty młodzieniec 92

Część 3

Wprowadzenie do rozdziału o relacjach 95
Spotkanie 29: Relacja z Panem Bogiem 100
Spotkanie 30: Relacje z kobietami 102
Spotkanie 31: Relacje z żoną 104
Spotkanie 32: Relacja z rodzicami 107
Spotkanie 33: Relacja z teściami 109
Spotkanie 34: Relacje z sąsiadami 111
Spotkanie 35: Kobiece przyjaźnie męża 113
Spotkanie 36: Relacje z dziećmi 115
Spotkanie 37: Męskie przyjaźnie 117
Spotkanie 38: Naprawianie relacji z żoną 119
Spotkanie 39: Naprawianie relacji z małymi dziećmi 121
Spotkanie 40: Naprawianie relacji z nastoletnim synem 124
Spotkanie 41: Naprawianie relacji z nastoletnią córką 126
Spotkanie 42: Naprawianie relacji z dorosłymi dziećmi 128
Spotkanie 43: Naprawianie relacji z mężczyznami 131
Spotkanie 44: Naprawianie relacji z kobietami 133
Spotkanie 45: Relacje z nieprzyjaciółmi 135
Spotkanie 46: Relacja z samym sobą 138

Część 4
Wprowadzenie do rozdziału o kobiecości
i męskości i wyrażającej je płciowości 140
Spotkanie 47: Inność natury męskości i kobiecości 142
Spotkanie 48: Nakładka kulturowa na męskość i kobiecość (Nowe mody i zwyczaje) 144
Spotkanie 49: Kultura wspierająca naturę 147
Spotkanie 50: Kultura wypaczająca naturę 150
Spotkanie 51: Czystość spojrzenia 153
Spotkanie 52: Czystość myśli 155
Spotkanie 53: Czystość słów 157
Spotkanie 54: Czystość uczynków 159
Spotkanie 55: Relacje intymne niszczące jedność 161
Spotkanie 56: Relacje intymne budujące jedność 164